JIŘÍ HYNEK

JIŘÍ HYNEK 2018 Kandidát na prezidenta České republiky 2018, SILNÝ PREZIDENT PRO TĚŽKÉ ČASY! www.hynekprezident.cz

POLITIK JIŘÍ HYNEK

Chtěl bych vám představit nejen sebe a své názory, ale i svoji rodinu a něco z mé profesní dráhy.

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Postupně jsem se z pracovníka technologického rozvoje vypracoval do vrcholných manažerských pozic.

 

Dnes zastávám pozici prezidenta a výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jsem členem Mensy ČR a hrával jsem závodně šachy na dosti slušné úrovni. Mezi mé koníčky patří sport, každý týden hraji sálovou kopanou a tenis. V létě rád jezdím na kole a v zimě na běžkách. Pravidelně se zúčastňuji závodu Jizerská padesátka. Nejvíce si odpočinu v přírodě. Miluji hory a myslivost.

 

Jsem tátou čtyř dětí. Nejstarší syn je dospělý a věnuje se výzkumu v oblasti materiálové chemie. Dcera je již plnoletá a studuje. Jako každý rodič jsem na každý jejich úspěch patřičně hrdý. Pak mám ještě dva malé kluky ve věku čtyř a dvou let. Jsou to malí neposedové a zábavy si nimi užiji hodně. Za každou chvilku s dětmi jsem vděčný, i když mi k tomu moje časově náročná práce příliš příležitostí nedává. Manželka Eliška mi je velkou oporou a rodinné zázemí, které vytváří, mi umožňuje vše bez problémů zvládat.

Mým vzorem je Masaryk s jeho památným výrokem, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k cizím. A pak Charles de Gaulle za to, že jako jeden z prvních odsoudil, že nás Francie dala napospas Hitlerovi v roce 1938.

 

Jistě by Vás také zajímalo, proč jsem kandidoval na prezidenta České republiky a proč nyní kandiduji na senátora. Mé jméno je často spojováno s problematikou bezpečnosti.

Ale mým hlavním tématem je budoucnost. Šťastná budoucnost našeho národa ve svobodné zemi. Přeji si, aby naše děti odsud nechtěly, ale hlavně nemusely odcházet. Proto se dnes musíme starat o naši bezpečnost. Hrdina československých legií v Rusku, plk. Josef Jiří Švec kdysi pronesl památnou větu: „Svobody zaslouží a bude svoboden ne ten, kdo ji dobyl, nýbrž kdo si ji dovede uhájit.“ Věřte, že kromě vzdělání, znalostí a praxe, mám kondici, energii, elán a odhodlání k tomu, abych nikdy neohýbal hřbet ani před nepřáteli ani před spojenci. Jedině tak si můžeme uhájit naši svobodu. Chůzí v předklonu si respekt ještě nikdo nikdy nezískal.

Na to, být dobrým politikem, mám rozum a hlavně srdce. Děkuji za Vaši podporu, nikdy Vás nezradím.

Volební spot prezidentské kampaně 2018

JIŘÍ HYNEK 2018 Kandidát na prezidenta České republiky 2018, SILNÝ PREZIDENT PRO TĚŽKÉ ČASY! www.hynekprezident.cz

Chtěl bych vám představit nejen sebe a své názory, ale i svoji rodinu a něco z mé profesní dráhy.

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Postupně jsem se z pracovníka technologického rozvoje vypracoval do vrcholných manažerských pozic.

Dnes zastávám pozici prezidenta a výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jsem členem Mensy ČR a hrával jsem závodně šachy na dosti slušné úrovni. Mezi mé koníčky patří sport, každý týden hraji sálovou kopanou a tenis. V létě rád jezdím na kole a v zimě na běžkách. Pravidelně se zúčastňuji závodu Jizerská padesátka. Nejvíce si odpočinu v přírodě. Miluji hory a myslivost.

Jsem tátou čtyř dětí. Nejstarší syn je dospělý a věnuje se výzkumu v oblasti materiálové chemie. Dcera je již plnoletá a studuje. Jako každý rodič jsem na každý jejich úspěch patřičně hrdý. Pak mám ještě dva malé kluky ve věku čtyř a dvou let.

Jsou to malí neposedové a zábavy si nimi užiji hodně. Za každou chvilku s dětmi jsem vděčný, i když mi k tomu moje časově náročná práce příliš příležitostí nedává. Manželka Eliška mi je velkou oporou a rodinné zázemí, které vytváří, mi umožňuje vše bez problémů zvládat.

Jistě by vás také zajímalo, proč jsem kandidoval na prezidenta České republiky a proč nyní kandiduji na senátora. Mé jméno je často spojováno s problematikou bezpečnosti.

Ale mým hlavním tématem je budoucnost. Šťastná budoucnost našeho národa ve svobodné zemi. Přeji si, aby naše děti odsud nechtěly, ale hlavně nemusely, odcházet. Proto se dnes musíme starat o naši bezpečnost. Hrdina československých legií v Rusku, plk. Josef Jiří Švec kdysi pronesl památnou větu: Svobody zaslouží a bude svoboden ne ten, kdo ji dobyl, nýbrž kdo si ji dovede uhájit. Věřte, že kromě vzdělání, znalostí a praxe, mám kondici, energii, elán a odhodlání k tomu, abych nikdy neohýbal hřbet ani před nepřáteli ani před spojenci. Jedině tak si můžeme uhájit naši svobodu. Chůzí v předklonu si respekt ještě nikdo nikdy nezískal.

Na to, být dobrým politikem, mám rozum a hlavně srdce. Děkuji za vaši podporu, nikdy vás nezradím.

KDO JSEM

JIŘÍ HYNEK

KDO JSEM

JIŘÍ HYNEK

Narodil jsem se 20.prosince 1960 v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1988 jsem získal titul RNDr. Začínal jsem jako vývojový pracovník v Tesle Kolín. V roce 1990 jsem spoluzaložil softwarovou společnost. Od roku 1992 jsem zastával řadu významných manažerských pozic, mj. generálního ředitele Karlovarského porcelánu, předsedy představenstvagenerálního ředitele společnosti Praga. Později jsem působil jako ředitel státního podniku VOP-026 Šternberk a krátce jako ředitel Správy základních registrů.

Od roku 2011 pracuji jako výkonný ředitel a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jsem členem Mensa ČR, vedoucím delegace ČR v NIAG (průmyslový poradní orgán NATO), členem Rady Ministerstva obrany pro obranný aplikovaný výzkum a vývoj a lektorem lektorem oboru Bezpečnostní a krizový management na vysoké škole Cevro Institut. Jsem podruhé ženatý a mám 4 děti.

Narodil jsem se 20.prosince 1960 v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1988 jsem získal titul RNDr. Začínal jsem jako vývojový pracovník v Tesle Kolín. V roce 1990 jsem spoluzaložil softwarovou společnost. Od roku 1992 jsem zastával řadu významných manažerských pozic, mj. generálního ředitele Karlovarského porcelánu, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Praga. Později jsem působil jako ředitel státního podniku VOP-026 Šternberk a krátce jako ředitel Správy základních registrů.

Od roku 2011 pracuji jako výkonný ředitel a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jsem členem Mensa ČR, vedoucím delegace ČR v NIAG (průmyslový poradní orgán NATO), členem Rady Ministerstva obrany pro obranný aplikovaný výzkum a vývoj a lektorem oboru Bezpečnostní a krizový management na vysoké škole Cevro Institut. Jsem podruhé ženatý a mám 4 děti.

CO Nabízím?

JIŘÍ HYNEK

Co nabízím?

JIŘÍ HYNEK

Prioritami jsou bezpečnost, spravedlnost a vláda práva.

Politik musí každým svým činem hájit české národní zájmy. To je jeho hlavní poslání. Já tak činím celý svůj profesní život. Úlohou státu je zajistit občanům bezpečnost, spravedlnostvládu práva. To jsou nezbytné podmínky pro zachování svobody a demokracie, jež jsou základními stavebními kameny prosperující společnosti. Rovněž v mezinárodních vztazích musí Česká republika tvrdě a sebevědomě hájit vlastní národní zájmy a nepodléhat cizím tlakům a diktátům.

Politik musí každým svým činem hájit české národní zájmy. To je jeho hlavní poslání. Já tak činím celý svůj profesní život. Úlohou státu je zajistit občanům bezpečnost, spravedlnostvládu práva. To jsou nezbytné podmínky pro zachování svobody a demokracie, jež jsou základními stavebními kameny prosperující společnosti. Rovněž v mezinárodních vztazích musí Česká republika tvrdě a sebevědomě hájit vlastní národní zájmy a nepodléhat cizím tlakům a diktátům.

V prostředí bezpečnosti se pohybuji téměř 20 let. Vím, co dělám a proč.

Politik musí podporovat naše ozbrojené síly, a to nejen symbolicky. Já se v prostředí bezpečnosti pohybuji téměř 20 let a znám dokonale silné stránky i slabiny naší armády. Orientuji se nejen v problematice obrany, ale i dalších ozbrojených složek.

Politik musí podporovat naše ozbrojené síly, a to nejen symbolicky. Já se v prostředí bezpečnosti pohybuji téměř 20 let a znám dokonale silné stránky i slabiny naší armády. Orientuji se nejen v problematice obrany, ale i dalších ozbrojených složek.

Aktivní prosazování českých exportérů je zcela zásadní.

Politik musí podporovat tvorbu bohatství naší země a jeho obyvatel. Díky svým dlouholetým profesním zkušenostem již dnes jsem úspěšným vyslancem českého průmyslu a aktivně prosazuji v zahraničí zájmy českých exportérů, na kterých stojí prosperita našeho státu.

Politik musí podporovat tvorbu bohatství naší země a jeho obyvatel. Díky svým dlouholetým profesním zkušenostem již dnes jsem úspěšným vyslancem českého průmyslu a aktivně prosazuji v zahraničí zájmy českých exportérů, na kterých stojí prosperita našeho státu.

Co mi rozhodně nechybí? Energie, elán a odhodlání.

Politik musí mít energii, elánosobní odhodlání. Při veškeré skromnosti říkám, že všechna tato kritéria splňuji. Navíc mám srdce a k tomu rozum.

Politik musí mít energii, elán osobní odhodlání. Při veškeré skromnosti říkám, že všechna tato kritéria splňuji. Navíc mám srdce a k tomu rozum.

 CO CHCI

JIŘÍ HYNEK

 CO CHCI

JIŘÍ HYNEK

1. hrdý a sebevědomý národ

Patřím k hrdému a sebevědomému českému národu. Chci, aby jeho občané se nemuseli bát o bezpečnost svých rodin a budoucnost svých dětí. Chci, aby náš národ nemusel ohýbat hřbet ani před nepřáteli, ani před spojenci.

2. ne nelegální migraci

Odmítám invazi nelegálních migrantů. O tom, kdo u nás bude žít, si musíme rozhodovat sami a v souladu s naším národním zájmem.

1. hrdý a sebevědomý národ

Patřím k hrdému a sebevědomému národu. Chci, aby jeho občané se nemuseli bát o bezpečnost svých rodin a budoucnost svých dětí. Chci, aby náš národ nemusel ohýbat hřbet ani před nepřáteli, ani před spojenci.

2. ne nelegální migraci

Odmítám invazi nelegálních migrantů. O tom, kdo u nás bude žít, si musíme rozhodovat sami a v souladu s naším národním zájmem.

3. stát pro lidi

Odmítám zákony, které šikanují poctivé občany. Stát musí být pro lidi, ne proti nim.

4. obranyschopná armáda

Chci takovou armádu, která bude schopna ubránit obyvatele a naši svobodu před jakýmkoliv nepřítelem.

3. stát pro lidi

Odmítám zákony, které šikanují poctivé občany. Stát musí být pro lidi, ne proti nim.

4. obranyschopná armáda

Chci takovou armádu, která bude schopna ubránit obyvatele a naši svobodu před jakýmkoliv nepřítelem.

5. eu jako společenství suverénních států

O všem důležitém si musíme rozhodovat my sami. Evropská unie musí být společenstvím suverénních států, nikoliv diktaturou úředníků z Bruselu.

6. ekonomická diplomacie

Prosazuji český průmysl v zahraničí  a bojuji za zájmy českých firem. Udělám vše pro to, abychom byli znovu bohatým národem.

5. eu jako společenství suverénních států

O všem důležitém si musíme rozhodovat my sami. Evropská unie musí být společenstvím suverénních států, nikoliv diktaturou úředníků z Bruselu.

6. ekonomická diplomacie

Prosazuji český průmysl v zahraničí a bojuji za zájmy českých firem. Udělám vše pro to, abychom byli znovu bohatým národem.

7. silný člověk i pro těžké časy

Jsem politik, který obstojí i v těžkých časech. Nejsem zbabělec, před problémy neutíkám a nikdy vás nezradím.

Dokážu to, protože chci a mohu

Dokážu to, protože chci a mohu. Moje vzdělání, znalosti a praxe spolu s kondicí, energií, elánem a odhodláním mi k tomu dávají předpoklady. Jsem houževnatý a mám silnou vůli. A hlavně na to mám srdce.

7. silný člověk i pro těžké časy

Jsem politik, který obstojí i v těžkých časech. Nejsem zbabělec, před problémy neutíkám a nikdy vás nezradím.

Dokážu to, protože chci a mohu

Dokážu to, protože chci a mohu. Moje vzdělání, znalosti a praxe spolu s kondicí, energií, elánem a odhodláním mi k tomu dávají předpoklady. Jsem houževnatý a mám silnou vůli. A hlavně na to mám srdce.

Vím, že vás nezklamu.

Média

JIŘÍ HYNEK

JIŘÍ HYNEK 2018 Kandidát na prezidenta České republiky 2018, SILNÝ PREZIDENT PRO TĚŽKÉ ČASY! www.hynekprezident.cz