FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

Jsem Realista a vím, že se neobejdu bez vaší finanční podpory, které si velice vážím. Pokud jste se rozhodl/a finančně podpořit mou kandidaturu na senátora, dovoluji si vás požádat o zaslání daru. Dar lze zaslat bezhotovostním převodem na transparentní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu:

4757117399/0800

Jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR (fyzické osoby) nebo IČO (právnické osoby).

Do zprávy pro příjemce u fyzických osob, prosím, uveďte: Dar-JIRI HYNEK-obec trvalého pobytu dárce.

U právnických osob stačí: Dar-JIRI HYNEK

 

Bohužel česká byrokracie je neúprosná a u darů nad 1.000,- Kč vyžaduje uzavření písemné darovací smlouvy.

Smlouvu pro fyzické soby můžete stáhnout ZDE

Smlouvu pro právnické soby můžete stáhnout ZDE

Prosíme o vyplnění darovací smlouvy, 2x vytištění a zaslání nebo osobní doručení do kanceláře na adrese k podpisu a evidenci, 1 výtisk bude vráceno dárci pro daňové účely. Darovací smlouvu zasílejte na sponzoring@realiste.cz nebo na adresu Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4. Děkujeme.

Finanční dary jsou viditelné na transparentním účtu. 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů, mě, prosím, kontaktujte na e-mail: info@hynek2018.cz 

JIŘÍ HYNEK 2018 Kandidát na prezidenta České republiky 2018, SILNÝ PREZIDENT PRO TĚŽKÉ ČASY! www.hynekprezident.cz